Bệnh viện đa khoa An Sinh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150.000 - 170.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
150.000 - 170.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy: từ 7 giờ 30 đến 19 giờ; Chủ nhật từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; Cấp cứu và điều trị nội trú: 24/24

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
35000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
400000
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Bảy 6h30 - 16h00 (Ngoài giờ từ 16h00 đến 18h00) . Chủ Nhật từ 7h00 đến 12h00;

Bệnh Viện Đa Khoa Ngọc Linh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
100000
Giá khám không BHYT
100000
Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h00 đến 19h30; Thứ bảy: từ 07h00 đến 11h30; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37.000 đồng
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
Khám tư vấn Sản khoa: 300.000 VNĐ, Khám tư vấn Phụ khoa: 300.000 VNĐ, Khám Hiếm muộn/Nam khoa: 500.000 VNĐ, Khám Nhi: 150.000 VNĐ, Khám Nội tổng hợp: 300.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy: Từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Bệnh viện Nhân Ái

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
Từ 50.000 đ - 60.000 đ
Giá khám không BHYT
80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: từ 00 giờ đến 24 giờ; Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ: từ 00 giờ đến 24 giờ.

Bệnh viện Quận Phú Nhuận

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29.000 đ
Giá khám không BHYT
31.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Thứ 7 làm ngoài giờ : từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Nội trú/Cấp cứu 24/24.