Danh sách 10 Bệnh Viện tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Còn nữa, Xem!

Bệnh Viện Phổi Hà Nội

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 16:00