Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
39.000 đ
Giá khám không BHYT
39.000 đ
Giá khám dịch vụ
Từ 61.000 đ - 200.000 đ tuỳ dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu (trong giờ): từ 7 giờ 00 đến 12 giờ, 13 giờ đến 16 giờ 00; (ngoài giờ): từ 16 giờ 00 đến 19 giờ 00. Thứ bảy, CN: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và từ 16 giờ đến 19 giờ 00. Ngày lễ: từ 7 giờ đến 11 giờ 30

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37
Giá khám không BHYT
39
Giá khám dịch vụ
Tiêu chuẩn 60.000, Robo 150.000 đ, Siêu nhân 250.000 đ
Thời gian làm việc: 24/24- Thứ 2- Chủ Nhật

Bệnh viện Ung Bướu

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37
Giá khám không BHYT
39
Giá khám dịch vụ
Ngoài giờ bệnh mới: 100.000 Ngoài giờ bệnh cũ có giấy ra viện: 150.000 Tầm soát: 200.000
Thời gian làm việc: Trong giờ: 7h30 - 16h30