Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
Từ 50.000 đ - 60.000 đ
Giá khám không BHYT
80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 7h00-16h00 ; Thứ 7: 7h00-12h00; Cấp cứu: 24/7

Bệnh viện Quận 7

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 6: Sáng từ 7h30 - 12h, Chiều từ 1h - 4h30. Thứ 7 , Chủ nhật: Sáng từ 7h30 - 12h

Bệnh viện Việt Pháp (FV Hospital)

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
575.000 - 1.150.000
Giá khám không BHYT
575.000 - 1.150.000
Giá khám dịch vụ
575.000 - 1.150.000
Thời gian làm việc: Khám bệnh từ thứ hai đến sáng thứ 7 hàng tuần, cấp cứu 24/7