Bệnh Viện Bình Dân

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 06:30 - 18:00

Bệnh viện Bình Dân

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
37000 đồng
Giá khám không BHYT
39000 đồng
Giá khám dịch vụ
100000 đồng
Thời gian làm việc: Sáng: 06:30 - 11:30 Chiều 13:00 - 16:00

Bệnh viện Da liễu

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38.700 VNĐ
Giá khám không BHYT
39.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
80.000 VNĐ, ( VIP) 300.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Giờ làm việc hành chánh: SÁNG: 7h - 11h, CHIỀU: 12h - 16h00, Giờ làm việc ngoài giờ: SÁNG: 6h - 7h, TRƯA: 11h - 12h, CHIỀU: 16h - 18h30, Thứ bảy SÁNG: 7h30 - 11h, CHIỀU: 13h - 18h30, Chủ nhật SÁNG: 7h30 - 11h, CHIỀU: 13h - 15h

Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
111.000 VNĐ
Giá khám không BHYT
140.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
140.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7: Từ 07h30 đến 17h00