Danh sách 6 Phòng Khám tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Còn nữa, Xem!

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu – BS. Anh Sơn

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:00