Bệnh viện Quận Tân Phú

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
34.5
Giá khám không BHYT
34.5
Giá khám dịch vụ
70
Thời gian làm việc: ▪ Thứ 2 đến thứ 6: 6h00 – 16h30, khám ngoài giờ: 16h30 – 19h30 ▪ Thứ 7: 7h00 – 11h30 ▪ Nhận bệnh cấp cứu 24/24 giờ ▪ Khám dịch vụ ngày nghỉ, lễ