Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát – BS. Võ Thanh Phong

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Khám chữa bệnh người lớn, trẻ em.
  • Siêu âm tổng quát.
  • Siêu âm màu 3D-4D.
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình