Phòng khám BS Võ Duy Điền

Phòng Khám

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 10:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh ngoài giờ người lớn và trẻ em
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

PHAN PHÚC

PHAN PHÚC

Bs Điền rất khéo tay.Tính tới hiện tại là đại đao của Khoa NgTH Bv ĐKKV THỦ ĐỨC

NGHI TRAN

NGHI TRAN