Nhà Thuốc Jio Pharmacy Hoàng Bách

Nhà Thuốc

Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Hoàng Huy NT

Hoàng Huy NT

Cô chủ chia sẽ rất tận tình các vấn đề mà tôi thắc mắc

Hoang Hieu Pham

Hoang Hieu Pham

Nhân viên và cô chủ nhiệt tình, bán thuốc mát tay 👍👍

Công Võ

Công Võ

Tại đây có nacurgo

Huy Huỳnh Ngọc

Huy Huỳnh Ngọc

Hải Vũ

Hải Vũ