Nha Khoa Nhật Hồng

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Cấy ghép răng implant
  • Tẩy trắng răng laser siêu tốc
  • Chỉnh hình răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

candy Nguyen

candy Nguyen

Linh Tran

Linh Tran

Phuoc Vu

Phuoc Vu