Nhà Thuốc Pharmacity 111 Tân Hải

Nhà Thuốc

Giá bán


Giá dịch vụ giao thuốc


Số điện thoại:

(028) 7300-3350 Ext 1481

Thời gian hoạt động:

06:00 - 23:30

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Canh Huynh

Canh Huynh

Nhiều loại thuốc, dịch vụ tốt

Mai Linh

Mai Linh