Nha Khoa Phương Anh

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Phục hình răng sứ cao cấp (có giấy bảo hành)
  • Tẩy trắng răng bằng đèn Plasma
  • Cạo vôi - đánh bóng
  • Chữa tủy
  • Trám răng
  • Phục hình tháo lắp
  • Phục hình cố định
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Thai Tran

Thai Tran

Tệ quá

Thanh Long Trinh

Thanh Long Trinh