Nha Khoa Nguyễn Văn Hậu

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 16:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Chữa - Nhổ răng
  • Làm răng giả
  • Điều trị nha chu
  • Lấy vôi răng - Đánh bóng răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Tẩy trắng răng
  • Tiểu phẫu
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

khanh phuong le

khanh phuong le