Nha Khoa Nguyễn Kim Vĩnh

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 11:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Trám - nhổ - trồng răng
  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Cạo vôi răng
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình