Nha Khoa Hóc Môn

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Phương Quỳnh Papa

Phương Quỳnh Papa

Tạm được

Hung Le

Hung Le

Phong Lê

Phong Lê

Duy Nguyen

Duy Nguyen