Nha khoa Hiển Vinh

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 19:30

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Ly Kim Hiep

Ly Kim Hiep

Bác Sĩ tận tâm, kỹ lưỡng với nhiều kinh nghiệm

Van Bui

Van Bui

Tran Trung Thuan

Tran Trung Thuan

Vinh Bui

Vinh Bui

Hanh Dung Dao

Hanh Dung Dao