Nha Khoa – BS. Khôi

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 16:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Trinh Vũ

Trinh Vũ

Bác sĩ giỏi, hiền, giá ok

lê minh khôi

lê minh khôi

Tốt

Diệu Anh Vũ

Diệu Anh Vũ

vinh Chelsea

vinh Chelsea

Đại Việt Trần

Đại Việt Trần