Nha Khoa BS. Ánh Hòa

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Trám,  nhổ, răng giả, nha chu
  • Chỉnh hình răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Răng sứ
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình