Nha Khoa Bảo Thi

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 09:00 - 17:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nhi Truong

Nhi Truong

Như Nguyễn

Như Nguyễn

Anh Nguyen

Anh Nguyen

Nam Đinh Tuấn

Nam Đinh Tuấn

Nguyệt Đào Minh

Nguyệt Đào Minh