Nha Khoa Bảo Tâm

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Cạo vôi, đánh bóng
  • Nhổ răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Răng nhựa
  • Răng sứ Mỹ
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình