Nha Khoa A.B.C

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 19:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

 • Khám và tư vấn miễn phí
 • Lấy vôi răng
 • Nhổ răng
 • Trám răng thẩm mỹ
 • Tẩy trắng răng
 • Răng sứ thẩm mỹ
 • Răng giả ngoại nhập Mỹ, Nhật
 • Chỉnh hình răng (niềng răng)
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Thời gian chờ khám trung bình

vũ bao tran

vũ bao tran

Thanh Đoàn

Thanh Đoàn