Nha Khoa 49 Lương Trúc Đàm

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Chỉnh hô - móm, khấp khểnh
  • Phục hình răng sứ
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Việt Trịnh Văn

Việt Trịnh Văn

Cần bổ sung thời gian làm việc và bảng giá chi tiết

Huen Do

Huen Do