Bệnh viện Huyện Cần Giờ

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 17:00

Bệnh viện Huyện Cần Giờ

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30.500 đồng
Giá khám không BHYT
31.000 đồng
Giá khám dịch vụ
81.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Nha Khoa Khánh Minh 2

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 12:00

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

Phòng Khám

Giá khám BHYT
26.000 đồng
Giá khám không BHYT
582.000 - 1.520.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
Đặt hẹn: 819.000 - 1.650.000
Thời gian làm việc: 7h30-20h

Trạm Y tế thị trấn Cần Thạnh

Phòng Khám

Giá khám BHYT
26.000 đồng
Giá khám không BHYT
29.000 đồng
Giá khám dịch vụ
220.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Từ 6 giờ 00 đến 18 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu; Từ 6 giờ 00 đến 11 giờ 00 thứ bảy.

Trạm Y tế xã An Thới Đông

Phòng Khám

Giá khám BHYT
26.000 đồng
Giá khám không BHYT
29.000 đồng
Giá khám dịch vụ
không
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, 7h30 đến 16h30