25 FIT Hai Bà Trưng

Phòng tập Gym

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

1800 6176

Website: 
https://cali.vn/
Thời gian hoạt động:

T2-T6: 6:00-22:00 T7,CN: 6:00-20:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình